Hikari Goldfish Wheat-germ

4.6/5

66,000 

Quality Guaranteed

Free Shipping Worldwide

14 Days Return Guaranteed

Thông tin bổ sung

Kích thước hạt

Nhỏ

Trọng lượng

100g, 200g