Hikari Planlton

4.6/5

265,000 890,000 

Quality Guaranteed

Free Shipping Worldwide

14 Days Return Guaranteed

Thông tin bổ sung

Chiều dài

4~10mm, 8~20mm, 18~30mm

Trọng lượng

2kg, 400g