Hikari Tropical MICRO PELLETS

4.6/5

88,000 

Quality Guaranteed

Free Shipping Worldwide

14 Days Return Guaranteed

Thông tin bổ sung

Trọng lượng

1kg, 22G, 45g, 80g