Hikari Tropical MICRO WAFERS

4.6/5

59,000 

Quality Guaranteed

Free Shipping Worldwide

14 Days Return Guaranteed

Thông tin bổ sung

Trọng lượng

1kg, 45g, 20g