Saki-Hikari Color Enhancing

4.6/5

745,000 6,500,000 

Quality Guaranteed

Free Shipping Worldwide

14 Days Return Guaranteed

Thông tin bổ sung

Loại

Chìm, Nổi

Kích thước hạt

L, M, S, SS

Trọng lượng

15kg, 20kg, 2kg, 5kg