Saki-Hikari Turtle

4.6/5

70,000 300,000 

Quality Guaranteed

Free Shipping Worldwide

14 Days Return Guaranteed

Thông tin bổ sung

Kích thước hạt

M

Trọng lượng

200g, 45g, 567g