Blood-Red Parrot+

4.6/5

197,000 350,000 

Quality Guaranteed

Free Shipping Worldwide

14 Days Return Guaranteed

Thông tin bổ sung

Kích thước hạt

Nhỏ, Vừa

Trọng lượng

333g, 600g