Hikari Cichlid Staple

4.6/5

80,000 

Quality Guaranteed

Free Shipping Worldwide

14 Days Return Guaranteed

Thông tin bổ sung

Kích thước hạt

Nhỏ, Vừa

Trọng lượng

250g, 57g