Hikari Tropical Betta Bio-Gold

4.6/5

33,000 104,000 

Quality Guaranteed

Free Shipping Worldwide

14 Days Return Guaranteed

Thông tin bổ sung

Trọng lượng

1kg, 2.5g, 20g